Łabędzie

Gęsi

Kaczki

Kuraki

Nury

Perkozy

Czaplowate

Głuptaki

Kormorany

Siewkowate

Bieliki

Pleszki

Orły

Kanie

Błotniaki

Myszołowy

Trzmielojady

Jastrzębie

Sokoły

Chruściele

Żurawie

Dropie

Bekasowate

Wydrzyki

Mewy

Rybitwy

Alki

Gołębie

sierpówka Streptopelia decaocto

 

Kukułkowate

Sowy

Dzięciołowate

Skowronki

Jaskółkowate

Pliszkowate

Płochacze

Drozdowate

Pokrzewkowate

Mysikróliki

Muchołówkowate

Sikory

Kowaliki

Pomurniki

Pełzacze

Dzierzby

Krukowate

Szpaki

Wilgi

Wróble

Łuszczaki

Trznadlowate

Dudki

Jerzykowate

Kraski

Białorzytki

Krzyżodzioby

Lelkowate

Tracze

Zimorodki

Żołny

Słowiki

Bociany

Rybołowy

Pelikany

Ssaki

Płazy

Gady

Inne